Siden 2017 har jeg vært med i denne forestillingen på flere turnéer, noe jeg er veldig glad for!

I denne fortellerforestillingen blir den bibelske fortellingen om Abraham speilet mot den koranske. Samtidig trekker fortellerne inn lignelser fra nåtid og egne erfaringer. Dette er en av de mest sentrale fortellingene som har bundet tre verdensreligioner sammen, men som samtidig har vært kilden til splittelse, konflikt og krig. Fortellingene er spekket med dramatikk og sterke følelser: sjalusi og lojalitet, opprør og underkastelse, kall og ofring. 

Siden 2017 har Alf Martin Lie vært med i denne forestillingen på flere turnéer sammen med Mehda Zolfaqari. Nyproduksjon/bearbeiding i 2018 ved Den Kulturelle Skolesekken i Rogaland, med Raymond Sereba på regi.

Forestillingen ble opprinnelig produsert som et bestillingsverk fra Drammen Sacred Music Festival 2014 i samarbeid med Buskerud fylkesbibliotek og Den kulturelle skolesekken i Buskerud, med Georgiana Keable på regi og Per Jostein Aarsand som forteller sammen med Mehda Zolfaqari.

Foto: Lars Opstad / Kulturtanken